Bir Fetva

Hizmetçi çalıştırmak hangi şartlarda caizdir?

5907
13.05.2018

499) Hizmetçi çalıştırmak hangi şartlarda caizdir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Evde hizmetçi kelimesi; çok lüks, israf olarak da algılanabilir; acil ihtiyaç da olabilir. Asgari ücretle geçinen bir insan, başka bir asgari ücretliyi evine hizmetçi almaz herhâlde. Aynı şekilde iyi bir imkânı olan, bir asgari ücretli çalıştırdığında sıkıntı olmayacak kadar imkânı olan evinde hizmetçi bulundurabilir. Evde hizmetçi bulundurmayı gereklilik gereksizlik açısından genel bir kurala oturtamayız. Şahıstan şahsa değişir. Yalnız evde hizmetçi bulundurmayı iki önemli ayrıntıya bağlarız.
Birincisi: Mahremiyet kurallarına dikkat edilecek. Bayan hizmetçi alıp o evin mahrem, aile bireylerinden biri gibi tutulmayacak. O zaman tehlikeli olur bu. Yani bayan hizmetçi geldiğinde erkek dikkat edecek. Erkek hizmetçi geldiğinde bayanlar dikkat edecekler. O ayrıntı.
İki: Hizmetçi akidesini, sapıklıklarını, dalaletlerini eve taşır nitelikte olmamalı. Çocuklarımızın veya aile bireylerinin o hizmetçiden etkilenip etkilenmediğine bakacağız. Bunun dışında hizmetçi herkese göre değişebilen bir fıkıh kuralıdır.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız