Bir Fetva

Anne – baba, belirli bir eş adayı ile evlenmesi için evladını zorlayabilir mi?

4566
13.05.2018

518) Anne – baba, belirli bir eş adayı ile evlenmesi için evladını zorlayabilir mi?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Dinimize göre mahkeme kararıyla da olsa hiç kimse zorla evlendirilemez. Evlilik ihtiyari bir iştir. Dolayısı ile anne ve baba filanca gelin adayı, filanca damat adayı kaçmasın gibi bir gerekçeyle veya başka bir manevi gerekçe ile kızını da oğlunu da muayyen bir şahısla evlemeye zorlayamazlar. Mesela; “Ya evlenirsin ya da beddua ederim!” şeklindeki bir tehdidin hiçbir anlamı da yoktur. Anne ve baba kızına da oğluna da tavsiyede bulunabilir, nasihatte bulunabilir. Bir tür ağır ricada bulunabilir. Israr edebilir ama “Ya bu ya benim annelik babalık haklarım!” diye bir tehdit yapılamaz. Yapınca bu tehdidin Allah katında değeri olmaz. Evlilik, muhakkak kız çocuğunun da erkek çocuğunun da gönül rızası ile olmalıdır. Şeriatımız’ın kuralı da budur.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız