Bir Fetva

Nişan bozmak günah mıdır?

7649
13.05.2018

546) Nişan bozmak günah mıdır?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
“Nişan bozmak günah mıdır?” sorusuna iki türlü cevap veririz. İnsanların onurlarıyla oynama kastıyla eften püften denen bir sebeple söz yapmak, nişan yapmak, bozacağını bile bile yapmak; bunlar elbette vicdanı rahatsız eden ahlaki olmayan, Allah’ın razı olmayacağı şeylerdir. Bu birinci bölüm.
İkinci bölüm; nişan ve söz, hiçbir şekilde nikâh demek değildir. Nişanla beraber kızla erkek arasında asla dinen bir bağ oluşmaz. Dolayısı ile nişanlı ile nişansız arasında evlilik mefhumu açısından hiçbir bağ yoktur. Mesela; nişanlı nişanlısının elini tutup tokalaşamaz. Yabancı durumundadır ama nikâhta öyle değil. Nikâhta her şey helal oluyor. Bunun için diyoruz ki: “Nişan, makul denebilecek bir gerekçeyle veya gönülde oluşan bir soğukluk nedeniyle bozulduğu zaman kız veya erkek tarafından, asla bundan günah oluşmaz.” Kaldı ki nikâh bile makul bir gerekçeyle bozuluyor, günah oluşmuyor da nişanda neden günah oluşsun. İnsanların şahsiyetleriyle oynamak, zevk yapmak gibi seviyesizlikleri konuşmuyoruz. Muhabbet sorunu oluştu, bir arada duramayacağına inandı, ailelerin bir arada duramayacağı anlaşıldı gibi gerekçelerle nişan bozmakta günah yoktur, ayıp da yoktur.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız