Bir Fetva

Esma’ül Hüsna ile dua etmek gerekli midir?

6294
13.05.2018

567) Esma’ül Hüsna ile dua etmek gerekli midir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Esma’ül Hüsna, Allah Teâlâ’nın güzel isimleri demektir. Bu isimler Allah Teâlâ’yı bize tanıtmaktadır. Esma’ül Hüsna yani Allah Teâlâ’nın güzel isimleri, her biri Allah Teâlâ’yı tanımamızı sağlayacak bir özelliği anlatır.
Mesela; Âlim, Allah’ın isimlerindendir. Allah’ın bilmesini bize tanıtmış oluyor. Mesela; Aziz, Allah Teâlâ’nın isimlerindendir. O’nun o yönünü bize anlatmış oluyor. Allah Teâlâ’nın isimleri Kur’an’dan veya Sünnet’ten anlaşılır. İnsanlar Allah Teâlâ’ya isim ilave etmezler, edemezler. Bizim Esma’ül Hüsna hakkında bilmemiz gereken şudur:
Allah Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde geçen doksan dokuz tane ismi vardır. Bunlar daha fazla da olabilir. Allah Teâlâ bunları bize bildirmemiştir, Peygamber’i söylememiştir. Üç yüz, bin olabilir ama biz doksan dokuz isminden Allah Teâlâ’yı tanırız. Bu isimlerin anlamlarını bilmemiz, tanımamız bakımından faydalıdır. Aynı şekilde Allah Teâlâ’nın isimlerinin gereği ile amel etmek gerekir. Mesela; Allah Teâlâ’nın Âlim ismi varsa yani “Biliyor Allah, bilendir.” diyorsak Allah’tan bir şey gizleyemeyeceğimizi de inanmış olmamız da gerekiyor. Bir de özellikle dua ederken “Ya Allah”, “Ya Rab” dediğimiz gibi herhangi Esma’ül Hüsna’dan olan isimlerinden biriyle de dua edebiliriz. Ya Âlim, ya Kerim, ya Latif yani “Ey Latif Allah’ım! Ey Kerim Allah’ım! Ey Rahim Allah’ım!” diye dua edebiliriz.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


dua esmaül hüsna