Bir Fetva

Mutezile kimlere denir?

2261
13.05.2018

598) Mutezile kimlere denir?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Mutezile; tarihimizde ortaya çıkmış ekollerden biridir. Bu ekol; insan aklını, Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden yer yer öne geçirecek düşüncelere sahip bir ekoldür ama sahipleri yani bu mutezileyi ortaya çıkaranlar, Müslüman insanlardılar. Bir konuda abartmışlardır, aşırı gitmişlerdir. Yaklaşık yarım asır kadar bir zaman Ümmet-i Muhammed’e ciddi etkileri olmuş, daha sonra da araştırmacıların veya kenarda bucakta kalmışların sürdürdüğü bir düşünce olmuştur.
Mutezililik, Müslümanlıkla ilgili “Şunu kabul etmiyorum, buna itiraz ediyorum.” şeklinde düşünceleri olan bir ekolden çok, “Düşünürken aklımızı daha fazla kullanalım.” diye düşünen bir ekoldür. Ama bu düşünceleri, “Aklımızı daha fazla kullanalım.” Düşünceleri; ashab-ı kiramı bile bazen karşılarına almaya sevk edecek kadar tehlikeli sonuçlar getirmiştir. Bu sebeple İslam içinde ekol olarak onları kabul ediyoruz ama izleri sürülebilecek, takip edilebilecek, ahiret açısından selamete götürebilecek bir ekol olarak kabul etmiyoruz.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız