Bir Fetva

İçine Haram Karışmış Paranın Zekatı Verilir mi?

6702
26.10.2016

61) İçine Haram Karışmış Paranın Zekâtı Verilir mi?

Bismillahirrahmanirrahim.
Bir insanın kazancının içinde haram karışımın bulunması başka şey, o insanın yüzde yüz haram yemesi içmesi başka şey. Mesela; yüz bin lirayı çalmış bir insanın kazancı yoktur aslında, olduğu gibi başkasına aittir. Onun ne zekâtını verebilir ne sadakasını verebilir, “Benim param var.” da diyemez. Ama yüz bin lirası var; bunun içine elli, yüz, yirmi, otuz haram karıştırmıştır; bu da seçilip çıkarılacak durumda değildir. Bu Müslüman zekâtını verir. Haram paranın zekâtı olmaz, kazancına haram karışmış olsa da birisinin zekâtı olması lazım.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız