Yazılı Fetva

‘70 Bin Olan Öncüleri’ Hadisinde Kesin Sayı 70 Bin midir?

2790
11.02.2015

“Bütün ümmetler bana arz olunup gösterildi. Bir peygamber, yanına bir ümmet (kalabalık bir topluluk) alıp geçiyordu. Bir peygamber, beraberinde birkaç kişilik bir toplulukla geçiyordu. Bir peygamber, beraberinde on kişiyle geçiyordu. Bir peygamber, beraberinde beş kişiyle geçiyordu. Bir peygamber de yalnız başına geçiyordu. Ben uzakta büyük bir karaltı gördüm de:
- Yâ Cibril! Bunlar benim ümmetim mi, diye sordum. O, hayır değildir, lâkin şu ufka bak, dedi. Ben oraya bakınca çok büyük bir karaltı gördüm. Cibril:
- İşte bunlar senin ümmetindir. Bunların yetmiş bin olan öncüleri, üzerlerinde hiçbir hesap ve azâp yoktur, dedi.” (Buharî, Rikak,50; Müslim, İman, 374). Hocam bu hadisi açıklayabilir misiniz? Buradaki 70 bin sayısından kasıt ‘70 bin’ mi yoksa azlık belirtisi gibi bir şey mi? Çünkü insan hadis fıkıh alimlerini evliyaları falan düşününce o ‘70 bin’e girmenin imkansız gibi olduğunu düşünüyor.

Selamünaleyküm. Hadislerde kullanılan bu tür rakamlar umumiyetle bir genelleme belirtmek maksadı iledir. Aslını Allah Teâlâ bilir ama bunu bir genelleme olarak alabiliriz.

Nureddin Yıldız