Bir Fetva

Fitre Nasıl Hesaplanır ve Verilir?

8356
24.08.2016

8) Fitre Nasıl Hesaplanır ve Verilir?

Bismillahirrahmanirrahim.
Esasen peygamber efendimiz aleyhisselam zamanında buğday, arpa, üzüm, hurma gibi eşya üzerinden birim kullanılarak bir fitre verilecek malzeme belirlenmiştir. İşte şu kadar buğday, şu kadar kuru üzüm, şu kadar hurma denmiştir. Şimdi ise gelişen teknoloji sayesinde müftülükler şehir müftülükleri bu şehirde fitre şu kadardır, şu paradır diye belirlemişlerdir. Mesela 15 lira bir fitredir, demişlerdir. Bu ne ile ölçülüyor işte buğday üzerinden bir yemeklik masrafla ölçülüyor. Hurma yüksek fiyatli bir şeydir onun üzerinden ölçülünce 30 lira çıkıyor. Müftülüklerin ilan ettiği rakamlar "15 lira fitredir İstanbul'da" dedikleri zaman bu buğday üzerindeki ölçümü yapmış oluyorlar. Biz müslüman olarak para üzerinden fitremizi verdiğimizde, Rabbimizin emrini yerine getirmiş oluyoruz. Çünkü şehirlerde buğday vermenin artık bir anlamı kalmamış oluyor. Ama köy yerinde bunu işte şu kadar okka buğday olarak versem olur mu denildiğinde oda olur diyoruz.

Velhamdülillahirabbilalemin

Nureddin Yıldız