Bir Fetva

Kurbanda hisse paylaşımı nasıl olur, üç hisseyi iki kişi paylaşabilir mi?

4609
02.11.2016

84) Kurbanda Hisse Paylaşımı Nasıl Olur, Üç Hisseyi İki Kişi Paylaşabilir mi?

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah.
Büyük baş hayvanlarda koyun ve keçi dışındaki büyükbaş hayvanlarda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kişi kurban edebilir. Bir kişi de olur, iki kişi de olur, dört kişi de olur, beş kişi de olur yani bu rakamlardan herhangi biriyle ortaklık kurulabilir. Yedi kişi, beş kişi; kaç kişi olursa olsun kaç kişi iseler dengeli bir şekilde hayvanın her bölümünü bölüşmeleri gerekir.
Mesela; dört kişi iseler hayvanın kafası dörde bölünür, yedi kişi iseler yediye bölünür. Bunlardan iki kişi iseler yarıya bölüp gitmelerinde bir sakınca yok. Üç kişi iseler işte yüzde otuz üç, yüzde otuz üç diye bölüşmelerinde bir sakınca yok. Farz olan, illa yerine gelmesi gereken; bu ortakların Allah rızası için ibadet maksadıyla bir araya gelip hayvanın başını kesip hayvanın kanını akıtmalarıdır. Ondan sonrası ise onların kendi aralarında “Az aldım, çok aldın!” gibi bir tartışmayı önleme tedbiridir. Bu etin çok kıymetli olduğu zamanlarda yirmi gram et bile düşünülebiliyordu. Bu yüzden fukahamız gramajına uyuncaya kadar denge sağlanmalı, ondan sonra da hatta tarttıktan sonra bile mesela; altı kişi, yedi kişi bir kura çekip kura ile bölüşümü sağlamalıdır, demişlerdir.
Mesele, onların yüzde yüz hakkaniyete uyup dağıtım yapmalarıdır. Gerisi Allah Teâlâ’nın kabul buyuracağı bir ibadettir.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız