Bir Fetva

Vakıflar Kurban Eti Satabilir mi?

2095
28.11.2016

99) Vakıflar Kurban Eti Satabilir mi?

Bismillah.
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah.
Vakıflar ve dernekler topladıkları kurban hisselerini, kesinlikle Allah rızası için emanet edilmiş bir değer olarak görmelidirler; böyle olur zaten. Eğer vakıflar “Biz bu hisseleri topluyoruz ve yurttaki talebelere, filan yerdeki fakirlere dağıtacağız.” diyorlarsa bu sözlerinde durmalıdırlar, yoksa emanete hıyanet etmiş olurlar; topladıkları zekât paraları gibi. Ama vakıf bu sene topladığı etleri saklamada sorun yaşıyor, buzhane bulamadı vesaire; bir zayiat var ortada, etin zayi olması söz konusu. “Bunu bu sene biz kasaba satalım, aynı değeri para olarak talebe için kullanalım.” deseler fıkhen buna caizlik bulunabilir ama bunu hiçbir vakfın yapmasını tavsiye etmeyiz çünkü bu mümkün olduğu kadar korunması gereken itimada zarar verir.
Vakıflar şeffaf olmalıdırlar, vaat ettiklerini yapmalıdırlar. Bu uygulamaların uzantılarını aştıkça vakıflar, dernekler itimat kaybederler. Müslümanların paradan çok kaybetmemesi gereken şey itimatlarıdır.

Velhamdülillahirabbilalemin.

Nureddin Yıldız