Yazılı Fetva

Abdest alırken suyu burnumuza nefesle mi çekmeliyiz?

2281
29.09.2022

Hocam abdest alırken burna suyun genzi acıtacak kadar çekilmesi gerekiyor yoksa abdest olmaz sözü doğru mudur?

Sadece Hanbeli mezhebi fukahası abdestte suyun burna nefesle çekilmesinin vacip olduğunu söylemişlerdir. Diğer fukahaya göre ise bu bir vacip değil, müstehaptır. Dolayısıyla da abdestin sahih olmasının şartlarından değildir.

Nureddin Yıldız