Video Fetva

Abdestsiz Kur'an-ı Kerim tutulur mu?

40954
21.04.2012

Abdestsiz Kur'an-ı Kerim tutulur mu?

Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’e ta’zim etmek, saygı göstermek her mü’minin en önemli görevlerinden birsidir. Kur’an okumak bir görevdir. Kur’an’ı hayata tatbik etmek başka bir görevdir. Kur’an’ı ta’zim ile, saygı ve hürmetle tutmak başka bir görevdir. Bu saygının iki boyutu var. Birincisi, Kur’an’ın mesajına karşı, Allah’ın kitabı olduğu için boyun bükmek, ne varsa Kur’an’da o tektir, yegânedir demek. Kur’an’ı Allah’ın biricik emaneti olarak görmek. Kur’an’ın önünde konuşmamak. Kur’an’ı dinlerken Allah konuşuyor gibi dinlemek. Bu ciddi bir şekilde her mü’minin ne kadar mü’min olduğunu gösteren bir işarettir aynı zamanda. Hem mü’min hem cennete aday hem Allah ile buluşmayı özlemiş hem de Kur’an’ın şu veya bu emrine karşı ‘acaba’larla cevap veriyor! Böyle mü’min kimse olamaz. Çünkü ruh Kur’an’ın önünde eğilmedikçe, Kur’an’ın hükümlerine karşı ikinci bir alternatif asla olmaz. ‘Konuştuysa Allah, sözler bitti’ demedikçe iman gerçekleşmez. O yazı üzerinde kalır, iddialarla söner gider o. Saygının ikinci boyutu da, Kur’an-ı Kerim’in yazılı bulunduğu ve ‘mushaf’ dediğimiz kitaba saygı göstermektir. Mushafa yani Kur’an’ın yazısının bulunduğu ve iki cilt kapağı arasından saklı bulunan kitaba saygı göstermek de iman gereğidir, mü’min olmanın gereğidir. Bu saygının en önemli boyutu mushafa yani Kur’an’ın yazılı bulunduğu kitaba abdestle tutmaktır. Hele cünüpken asla tutamayız. Cünüpken asla Kur’an okuyamayız. Ama abdestsiz bir şekilde Kur’an okunabilir. Elle yazısının bulunduğu kâğıda tutmak haramdır. Rabbimiz لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ buyuruyor; ‘Ona temiz olanların dışında kimse tutmasın.’ Kâğıdına bile abdestsiz tutmadığımız Kur’an kabirde şefaatçimiz, sıratta şefaatçimiz, cennette güzergâh belirleyicimizdir. Abdest olmadan Kur’an okunabilir, cünüpken asla okunamaz. Hayızlı ve aybaşıyken okunamaz. Abdestsiz iken tutulamaz da. Bunun tek istisnası var: Hafızlık yapan küçük çocuklar Kur’an’dan soğumasınlar, abdest yüzünden derslerinden geri kalmasınlar diye abdest almadan da Kur’an’ı tutup okuyabilirler. Çünkü hafızlık yağan bir çocuk günde ortalama on saat Kur’an’la haşır neşir olması gerektiğinden Allah ona bu zorluğu kaldırabilir. Bir de ulemamızın bir bölümünün izin verdiği bir şey var: Hafızlık yapan genç kızlar aybaşı hallerinde Kur’an okuyup hafızlıklarını güçlendirebilirler. İmam Malik’ten itibaren buna fetva verenler vardır ama onlar yine aybaşı hallerindeyken Kur’an’ın yazılı şekli olan mushafa tutmayacaklar. Özetliyorum; cünüp, aybaşı, lohusa, Kur’an-ı Kerim’in bulunduğu kâğıda hiçbir şekilde tutamaz. Abdestsiz mushafa tutulamaz, abdestsiz okunabilir. Çocuklar hafızlık yaparken veya ilk sureleri ezberlerken soğumasınlar Kur’an’dan gerekçesiyle onlar abdestsiz de Kur’an’a tutabilirler. Genç hanımlar hafızlık yaparken abdestsiz gibi kabul edilirler, dolayısıyla mushafın kâğıdına tutmazlar ama mushaftan okuyup ezberleyebilirler. Bu Hanefi mezhebinde, Şafi mezhebinde caiz değil, Hanbeli mezhebinin genel görüşünde caiz değil ama İmam Malik’ten itibaren bir grup âlim buna izin vermiştir. Türkiye’de Diyanet İşleri de yaygın olarak bu kanaat üzerinden Kur’an kurslarını yönlendirmektedir.

Nureddin Yıldız