Yazılı Fetva

Abdulkadir Geylani’nin Hanefilerle İlgili Sözleri

10657
24.10.2013

Sayın Hocam. Fıkh-ı Ekber'in Aliyyül Kari şerhinin 132. sayfasında şöyle bir paragraf beni şaşırttı: "Abdulkadir Geylani'nin El-Ganiyye adlı kitabında (c. I, s.80) kurtuluşa ermeyen fırkadan bahsederken: ‘Kaderiyye taifesi bunlardandır’ dedikten sonra onlardan bazılarını zikrediyor. Sonra şöyle diyor: ‘Hanefiler de bunlardandır. Hanefiler, İmam-ı Âzam Ebu Hanife’nin mezhebine mensup olanlardır. Hanefiler şöyle inanırlar: İman, Allah ve Resulün Allah tarafından getirdiği hükümleri topluca bilmek ve ikrar etmekten ibarettir.’ " Bu ifadeler ile ne demek istemiştir Abdulkadir Geylani? Neden böyle bir ifade kullanmıştır? Allah, işlerinizde muvaffak kılsın Hocam.

düzeyinde anlaşılabilecek kavram farklılıklarına girmeyi doğru bulmuyoruz. Bugün bizim için yararı olmayan tartışmaları kitaplarda geçen konular olarak bilmek gerekir. Sözünü ettiğiniz mesele o dönem için kullanılan bazı ıstılahlar üzerindeki ilmi münakaşaları izah etmektedir. Bugüne taşınmasında fayda olmayan o münakaşalara dalmakta yarar yoktur.

Nureddin Yıldız