Yazılı Fetva

Abese Suresinde neden kişinin kardeşinden kaçması, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından önce belirtilmiştir?

871
17.05.2024

Hocam Abese Suresi tefsirini okuduğumuzda aşağıdaki gibi yazmaktadır. 34-36 kısmında ailesinde önce kardeş yer almaktadır. Bunun bir sebebi veya hikmeti nedir?

﴾34-36﴿ İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.

Bu Arap edebiyatında mübalağa sanatının bir göstergesidir. Şöyle ki en sevdiği kimselerin sona alınması ile sanki ayette şöyle ince bir mesaj verilmektedir: "Kıyamet gününde kişi kardeşinden (bırak kardeşini öyle ki) annesinden, babasından, hanımından ve çocuklarından bile kaçacak" denmek istenmiştir.  

(Beydâvi tefsiri, 34-36. ayetlerin tefsiri)

T. Y.