Yazılı Fetva

Allah semada mı?

11167
18.05.2011

"Allah semadadır" demek yanlış mı, eğer yanlışsa bunu diyen mücessimeden mi oluyor?

Bu mesele asırlardan beri ilim adamları arasında tartışılan bir meseledir. İki görüşü de hararetle savunanlar vardır. Bizim, avamdan kimseler olarak böyle meselelere girmemiz doğru değildir. Bize akide olarak öğretilen konular, Ümmet'in ulemasından ehli sünnet ekollerinden her birinin çizdiği çizgi, diğerinin çizgisinin batıl olmasını gerektirmeyecek bir doğru olarak alınabilir. Uygun olan budur.

Nureddin Yıldız