Yazılı Fetva

Allah’ın isimleri dua ile kul üzerinde tecelli eder mi?

4073
05.03.2015

‘Ya Rabbim üzerimizde Âlim sıfatının tecellisini nasip et’ diye dua etmek haddi aşmak mıdır? Bu ismin belirli sayıda zikrini salih niyetle çeksek bu ismin tecellisinden faydalanabilir miyiz?

Allah Teâlâ'nın isimlerinin kulları üzerinde tecellisi mümkündür. Bunu temenni etmek de vardır, güzeldir. Fakat bu tecelli dua ile olur, 'şu kadar tekrarlamakla ve benzeri' şekillerde olmaz. O bölümü yanlıştır.

Nureddin Yıldız