Yazılı Fetva

Allah'ın sıfatları hk.

477
24.10.2022

Allah mümkün olan her şeye gücü yetendir. Allah kendisinin kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi sorusuna muhaldir cevabını veriyoruz. Allah sonsuz ilim ve kudret sıfatlarına sahip. İnsana bu sıfatların cüzünü vermiş ama kıdem sıfatınınkini vermemiş. Kıdem sıfatı yalnız Allah'a ait bir sıfattır. Ancak Allah isteseydi kâinat yani zaman ve mekân da ezeli olurdu demek mümkün müdür yoksa muhal midir?

Cevabı, bir insanın işine yaramayacak sorularla meşgul olmak doğru değildir.

Nureddin Yıldız