Yazılı Fetva

Altın takasında işlem görmüş altınla külçe altın bir mi tutulur?

1161
04.09.2021

Altın alışverişinde teslim alma ve ödemenin aynı anda yapılması gerektiğini ve altının altınla değiştirilirken iki altın arasında farklılık olmaması gerektiğini biliyorum. Peki hocam altını altınla değiştirirken bu kural yani aynı gramda olanları değiştirme kuralı külçe altın için mi geçerlidir yoksa işlem görmüş ve ziynet eşyasına dönüşmüş olan altın için farklılık söz konusu mudur? Çünkü işlem gören altında işlem farkı bir emek oluşturmaktadır.

Evet, altın külçe halinde veya işlem görmüş (mesela bilezik ya da başka bir süslenme eşyası durumuna getirilmiş) olması arasında fark yoktur. Her iki durumda da altınla altın değiştirilirken alınanla verilenin aynı gramda olması gerekir. Dört mezhep fukahasının içtihadı bu şekildedir. Fıkıh konseyinin kararı da böyledir.

Nureddin Yıldız