Yazılı Fetva

Altında zekât hesaplaması seksen mi yoksa seksen bir gramla mı başlar?

939
21.09.2023

Hocam bir fetvanızda, eşinizin altınları seksen gramdan fazla olduğu için zekât düşecek orandadır. Ancak altınları elde edişinin üzerinden yıl geçmesinden sonra hâlâ altınlar en az seksen gram oranında elinde bulunuyorsa zekât vermek gerekecek diyorsunuz.
Diğer bir fetvanızda ise elinizdeki altın seksen bir gramı buluncaya kadar -başka bir birikiminiz yoksa- zekât vermeniz gerekmez. Seksen bir gramı bulduğu günü tespit edin. O günden bir yıl sonra elinizdeki altın kaç gram ise onun yüzde iki buçuğunu zekât olarak verirsiniz. O gün yapacağınız hesaplamada elinizdeki borçlar düştükten sonra seksen bir gramdan az gelirse zekât vermeniz gerekmez diyorsunuz. Bunun sebebini öğrenebilir miyim?

Herhâlde “seksen gramdan fazla” ile başlayan seksen bir gram anlatımı bir nebze kapalı olmuş sizin için. Ölçümüz seksen bir gramdır. Bunu seksen artı bir olarak ifade ediş tarzı dikkatinizi çekmiş. Allah Teâlâ sizden razı olsun. Hepimizi ibadete muvaffak kılsın, hatalarımızı mağfiret buyursun.

Nureddin Yıldız