Yazılı Fetva

Amerika’ya ‘dost’ demek küfür müdür?

8119
12.12.2015

Amerika’ya ‘dost’ demek insanı dinden çıkarır mı, böyle düşüncedeki insanları desteklemek akideye zarar verir mi?

Siyasi içerikli bir söz de olabilir bu, din içerikli de olabilir. Siyaseten dost gibi görmek akide açısından dinden çıkarmaz ama Amerika'nın oluşturduğu yeni şirk düzeninde onu dost gibi görmek dinin temellerini imha edebilir.

Nureddin Yıldız