Yazılı Fetva

Arap şair Mütenebbi imansız biri miydi?

2041
13.01.2021

Arap şairlerinden Mütenebbi hakkında imansız olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Hangi asırda yaşamış da imansızlık yapabilmiş?

Asıl adı Ahmed bin Hüseyin olan Mütenebbi, şiirin zirve isimlerinden biridir. Hicretin 303. senesinde doğmuştur. Siyasi tavırları başta olmak üzere pek çok tutumu tenkit görmüştür. Biz buna şahsiyet sorunlu olma da diyebiliriz. En önemlisi de şiirlerinde akideye ters ifadelerin bulunmasıdır. Bu terslik onun peygamberlik iddia ettiği noktasına kadar uzamıştır. Mü'min olarak ölmüş olmasını temenni ederiz. Şiirdeki kabiliyeti Arapça bilenler için oldukça yüksektir ama iman her şeyin aslı olmalıdır. Allah Teâlâ dilimizi, elimizi ve ayağımızı imanda sabit kılsın.

Nureddin Yıldız