Yazılı Fetva

Arazi paylaşımı değer üzerinden mi dönüm üzerinden mi yapılmalı?

2592
15.12.2015

Arazi paylaşımı yaparken para yönünden değer ele alınabilir mi yoksa dönüm üzerinden mi paylaşım yapmak gerekir?

Arazinin her yeri aynı değerde olmayabilir. Dolayısıyla dönüm itibarı alındığında bir taraf zulüm görebilir. O çevreden bir bilirkişi oluşturulup onlara taksimat yaptırılması doğru olur.

Nureddin Yıldız