Yazılı Fetva

Ashab-ı Kiram hakkında doğru bilgi sahibi olmak için kaynaklar

3504
03.05.2020

Ashab-ı Kiram üzerine çok garip haberler aktarılıyor. Öyle şeyler ki insanın inanası gelmiyor. Bu tür haberlere inanmak gerekir mi ya da tepkimiz nasıl olsun? Bu konuda hangi kitaplara bakabilirim? Arapça isim verebilirsiniz, ilahiyat okuyorum biraz Arapça biliyorum.

Bizim için sahabi sözü çok önemlidir. Dinimizi onların aktarması ile öğreniyoruz. Temelden sahabi sözünü yok kabul ettiğimizde dinimizi temelden reddetmiş oluruz maazallah. Sahabiden bize taşınan sözlerin kullanıldığı alana bakarak ne yapacağımızı kararlaştırabiliriz. Eğer söz konusu nakil iman ile alakalı ise muhakkak senedini bakarız yani âlimler baktılar demek istiyorum. Senedi hadis ölçülerine göre güçlü olmayan bir söz sahabi sözü de olsa o söz itikada delil olmaz.
 
Sahabi sözü, ahlâk, öğüt gibi konularda ise âlimler itikad konularındaki kadar yoğun sened arayışı göstermemişlerdir. Aynı şeyi Peygamber aleyhisselama nisbet edilen hadisler için de uygulamışlardır; hadis itikad ile alakalı ise ona isnad kriterlerini yoğun olarak uygulamışlar, zühd, ahlâk ve faziletle ilgilisi o oranda uygulamamışlardır.
 
Ashab-ı Kiramdan hüküm ihtiva eden sözleri nakleden kitapların en meşhurlarından olarak şunları kaydedebiliriz:
 
- Musannaf, Abdürrezzak San’ani,
 
- Musannef, İbni Ebi Şeybe,
 
- Sünen, ed-Darimi,
 
- Sünen, Said bin Mensur,
 
- Tahavi, Şerhu Meani el-Asar,
 
Ashab-ı Kiramın zühd, ahlâk ve benzeri konularda bilgilerini aktaran kitaplardan en meşhurları olarak da şunları zikredebiliriz:
 
- Zühd, Abdullah bin Mübarek,
 
- Zühd, İbnu Hanbel,
 
- Hilyetülevliya, Ebu Nuaym,
 
- Sıfatussafve, İbnulcevzi.

Nureddin Yıldız