Yazılı Fetva

At dinimizde mübarek bir hayvan mıdır?

6844
09.04.2020

Hocam, dinimizin at cinsine karşı onu bir çeşit mübarek görme gibi bir bakışı mı var? Bazı zengin Müslümanlar at çiftliği kuruyorlar, bu bir sevap iş mi sayılıyor?

Mübarek hayvan yoktur. Hayvan hayvandır. Şu kadar ki, Kur'an’ımızda atlarla ilgili ayetler vardır, bir surenin konusudur. Hatta o surede Allah Teâlâ atlara yemin ederek şöyle buyurur:
 
‘Yemin olsun nefes nefese koşanlara; Sonra çakarak kıvılcım saçanlara; Sabahleyin ansızın baskın yapanlara; Derken o sırada tozu dumana katanlara; Peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara!’ Âdiyât suresi.
 
Bu şüphesiz her mü'min için bir at sempatisi olabilir. Ayrıca yine Kur'an’ımız, Âl-i İmran suresi on dördüncü ayetinde at sevgisinin insana işlendiğini bildiriyor.
 
İslamımızın ilk asrında atın dini yerleştirme ve yaymadaki katkısı, bu sebeple Peygamber aleyhisselamın atla ilgili övücü sözleri, ona bereket bağlaması her mü'min için dikkat çekicidir. Atın eğlence konusu yapılmasını zikreden hadisler de vardır.
 
Bu sebeple at için ‘güzel hayvan’ deriz ama dinimizin sembolü gibi görmeyiz. Helal bir şekilde olduğu sürece beslenebilir, binilebilir, eğlenilebilir, çiftliği kurulabilir. Ama helallik çizgisi korunabildiği kadarı ile olmalıdır.

Nureddin Yıldız