Yazılı Fetva

"Ayağım velilerin boynundadır." sözünden ne anlamalıyız?

2063
18.05.2022

Abdülkâdir Geylânî'nin "Ayağım velilerin boynundadır." cümlesinden ne anlamamız gerekiyor hocam?

Bu tür sözler, ehli arasında derin anlamlar taşıyabilir. Biz bu ve benzeri sözlere âyet ve hadis üzerindeki yoğunluğumuzu veremeyiz. Bu sözler din değildir. Allah dostları, ulema, fukaha anlaşılır şeyler söylerlerse onu anlar ve amel ederiz. Bu söz gibi anlaşılması muğlak şeyler ifade ederlerse onları sözleri ile baş başa bırakırız. Kıyamet günü âyet ve hadislerden sorulacağız, o sözlerden sorulmayacağız.

Nureddin Yıldız