Yazılı Fetva

Ayak ayak üstüne atarak oturmak caiz midir?

17429
10.07.2018

Hocam, İslâm'da ayak ayak üstüne atmak caiz midir?

Ayak ayak üstüne oturmak hakkında bir yasak yoktur. İki noktaya dikkat edilmelidir bu hususta.
Birincisi örf noktasıdır. Yaşanan toplum bunu örf olarak ayıp telakki ediyorsa ya da mesela büyüklerin yanında küçüklerin böyle yapması ayıp telakki ediliyorsa ona dikkat edilmelidir.
İkincisi de avret meselesidir; erkek erkeğe de olsa insanların avret teşhirine neden olacak şekilde oturmaları caiz değildir.
Bu iki noktada sıkıntı yoksa ayak ayak üstüne atarak oturmanın dinen bir sakıncası yoktur.

Nureddin Yıldız