Yazılı Fetva

Ayakta su içmek haram mıdır?

19224
27.02.2020

Hocam, ayakta su içmek haram mıdır? Neden farklı bilgiler öğreniyoruz bu konuda? Peygamber aleyhisselam efendimizin bu konu ile ilgili bir emri veya yasağı bulunuyor mu?

“Suyun Ayakta İçilmesi” konusu hadis kitaplarında geçmektedir. Buharî ve Müslim başta olmak üzere onlarca hadis kaynağında ayakta su içme konusu geçmektedir. Bunlardan bazılarında ayakta içmek yerilirken bazılarında da izin verildiği görülür. Ashabı kiramın büyüklerinden gelen pek çok bilgide de ayakta su içtikleri bilgisi vardır. Âlimler bu konuda şöyle bir özetleme yapmışlardır:
 
Hadislerde geçen ayakta su içilmesini nehyeden yasak, bir alkol yasağı gibi yasak değildir. Buradaki yasak bir nezaket çizgisi üzerinden konmuş yasaktır. Bu da şu anlama gelir: Ayakta su içilmemelidir. İçilirse bu mekruh/hoş olmayacak bir iş kabul edilir. Suyu oturarak içmek ilke edinilmelidir ama ayakta içen de haram işlemiş olmaz. Çünkü Peygamber aleyhisselam efendimizin ayakta içmemeyi tavsiye buyurduğu hâlde kendisinin de ayakta zemzem içtiği görülmüştür. Bu iki bilginin oluşturduğu kanaat budur. Bunun yanında ayakta içmeyi zorunlu gibi yapacak bir gerekçe varsa hiçbir engel olmadan ayakta su içilebilir.

Nureddin Yıldız