Yazılı Fetva

Babam oy kullanmazsam hakkını helal etmeyeceğini söylüyor, ne yapmalıyım?

24116
01.01.2016

Allah Teâlâ'nın müdahale yetkisinin devre dışı bırakıldığı bu düzende oy kullanmayı yine O'nun rızası için terk ettim. Bu tavrım karşısında babam beni kötü bir yolda görüyor ve bana, sırf Allah için takındığım bu tavrımdan vazgeçirme baskısı yapıyor. Hatta bunun için bana, ‘… partisine oy vermezsen hakkımı helal etmeyeceğim’ dedi. Benzer bir soruya verdiğiniz cevapta, ‘Oy vermeyi mü’min olarak, imanımızla alakalı görürüz. Demokrasinin sandığına tenezzül etmemek bir tercihimiz olabilir. Oy vermek de belli bir fıkhî gerekçe ile tercihimiz olabilir. Her iki durumda da MÜMİN KİMLİĞİMİZ GEREĞİ yaptığımız bir iştir.’ demiştiniz. İmanımla alakalı olarak, mümin kimliğim gereği terk etmeyi daha doğru gördüğüm bir fiile babam hatırına dönmemin, Rabbimin rızası açısından doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu düşüncemde haklıysam eğer, o fiili yapmadığım takdirde bana hakkını helal etmeyeceğini söyleyen babama ne söyleyebilir, hakkını nasıl helal ettirebilirim hocam?

Bir insan reşit olduktan sonra babasının ona belli bir işi yapıp yapmama konusunda hak baskısı yapması belli bir makul zemine oturmaz. Babanızın baskısı nedeniyle bir karar değiştirmenize bir şey diyemem. Ne var ki, yıllar sonra müminlerin hayatındaki tıkanmalarda sizin destek eksikliğinizin kalbinizi sıkıştırabileceğini de vereceğiniz kararlarda etken sebep olarak düşünün, deriz size. Oy vermek kadar vermemek de basit bir tercihtir. Oy vermeyen müminlerin yaptığını batıl göremiyorum ama onun yerine ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Tabi ki o yaptıkları işin ağırlığı da önemli olacak..

Nureddin Yıldız