Yazılı Fetva

Bana borcu olan kişiden, borcunu sadaka olarak dağıtmasını isteyebilir miyim?

1449
16.08.2020

Bir akrabamdan alacağım vardı. Çok zaman geçti, tahsilde sıkıntı oldu. Ben de ona dedim ki, “Sendeki alacağımı köyümüzdeki fakirlere sadaka olarak ver”. O da kabul etti. Bu yaptığım doğru mudur, sadaka vermiş oldum mu?

Borcun sahibi yani alacaklı mal sahibidir. Mal sahibi malı üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu tasarruf çeşitlerinden biri de vekalet vermektir. Borçlu vekil olmayı kabul ediyorsa böyle bir vekalet caizdir. Vekalette vekil ile müvekkilin rızası şarttır. Alacaklı ortadaki borç kadar sadaka vermiş olur. O paranın sadakaya dönüşmesinden sonra da borçlu sorumluluğu üstlenmiş olur.

Nureddin Yıldız