Yazılı Fetva

Banka üzerinden alışverişte kar payı

10971
02.04.2011

Üç ortaklı bir şirketimiz var. Ortaklar, ben, babam ve eniştem. Beyaz eşya alım satım işi ile meşgulüz. Fabrikalardan dönem sonu yüklü alımlarda fabrikanın vadeli satışının yüksek olması sebebi ile Albaraka’dan toplu alım yaparak banka üzerinden o firmaya ödeme yapıp bankaya borçlanmaktayız. Sözünü ettiğim banka hesabında babamın kendine özel şahsi parası bulunmaktadır. Malum üzeredir ki babama verilen kar payı ile bizim bankaya verdiğimiz kar payı yaklaşık iki katı olduğu gibi bir sürü de vergi gibi ekstra masraf almaktadır. Şirketi ayrı düşünürsek babamızın, bize bu malları banka yerine kendisi alıp satsa buradan doğacak satış karından da babamız biraz istifade etse biz de daha makul az bir fark vererek bu satışı babamız üzerinden alışveriş yapabilir miyiz? Bu durumun dini olarak hükmü nedir, nasıl olabilir?

Böyle bir uygulama büyük holdingler için belki caiz görülebilir ama sizin küçük şirketinizde bu bir ihtilaf sebebi olacağından fıkhen uygun görülmez.

Nureddin Yıldız