Yazılı Fetva

Bir bayanın siyasi partide çalışması caiz midir?

5503
29.03.2011

Hocam bir bayanın, bir partide çalışması uygun mudur?

Bir partide, şurada burada diye küçük ölçülere takılmadan ana kuralları bilmemiz daha basiretli sonuçlara götürebilir bizi.
Bir bayan:
a- Erkeklerle karma olacağı bir ortamda bulunamaz.
b- Bedeninin teşhiri şeklinde sonuçlanabilecek bir ortamda bulunamaz.
c- Sesinin fitneye neden olacağı bir ortamda, işte bulunamaz.
d- Eşinin rızası dışında bir işi yapamaz.
e- Anneliğini ve kadınlığını aksatacak bir işi yapamaz.
Bunların dışında kadınla erkeğin çalışmasında, cihadında bir fark yoktur.

Nureddin Yıldız