Yazılı Fetva

Bazı hadislerde geçmiş ve gelecek günahların affından bahsediliyor..

8473
07.12.2016

Hocam, bazı hadisi şeriflerde geçmiş ve gelecek günahların affı geçiyor. Geçmişi anladık, geleceği nasıl anlamalıyız?

Bu ifade Kur’an’ımızda efendimiz aleyhisselam için kullanılmaktadır. Onun için kullanılması üzerine şunu söyleyebiliriz:
Peygamberler masumdurlar yani peygamberlikleri ile alakalı asla bir yanlış yapmazlar. İnsan olarak zafiyeterinden kaynaklanan ve onların makamı itibariyle hata sayılabilecek şeyler ise geçmişi ve geleceği ile Allah Teâlâ’nın mağfiretine dahil olmuştur.
Bu konu peygamberler dışında bir mü'min için konuşulduğunda ise anlaşılması gereken şudur:
a- Bu tür müjdelerde vaat edilen mağfiret ‘büyük günah’ sınıfından olmayan günahlar içindir. Yani söz konusu olan küçük günahlardır.
b- Gelecek günahların da af dahilinde olması ise iki şeyi gösterir. Birincisi, Allah Teâlâ’nın fazlının enginliği. İkincisi de Allah Teâlâ’nın kulunu büyük günahlardan muhafaza buyurmasıdır.

Nureddin Yıldız