Yazılı Fetva

Belli bir şartla vakfedilen yer başka bir amaçla kullanılamaz mı?

799
26.12.2021

Bir köylümüz vefat etmeden önce sadece KÖYÜN HAFIZLARI DEĞERLENDİRSİN diye bir salon yaptırdı ve “Bunu vakfettim.” dedi. Köylüler, Kur'an hizmetleri dışında da yine köylünün menfaatine olacak işlerde salonu kullanalım diyorlar. Dinimize göre sakıncası olur mu?

Fıkıh kurallarına göre bir vakfı vakfedenin vakfa getirdiği şart, koyduğu kural kanun gibidir. O şarta sadık kalınmalıdır. Eğer vakfeden sadece Kur'an hafızları kullanacak dedi ise köy adına da olsa başka işler için kullanılamaz. Vakfeden esnek bir şart getirdi ise hayırlı her iş için kullanılabilir.

Nureddin Yıldız