Yazılı Fetva

Beyat edilen kişinin ruhaniyetinin yaratılıp beyat edeni izleyip koruması

2194
13.02.2015

Sayın hocam yaklaşık bir yıla yakın bir süredir internet ortamından sizleri takip ediyorum. Fikirlerinizle ufkumuzu açıyorsunuz; sizlerden çok istifade ediyoruz. Bu süre zarfında takip edebildiğim kadarı ile ilminize itimat ediyorum. Hizmetlerinizden dolayı Allah sizlerden razı olsun.
Ben uzun yıllar tasavvufa ilgi göstermiş, bir tarikata girmiş bir şeyhe bağlanmış biriyim. Gerçekten buradan çok istifadem oldu. Bu yolda dinimi doğru kaynaklardan öğrenmek zorunda olduğumu, Kur’an ve Sünnete uygun yaşamam gerektiğini anladım. Okumalarımı bu alana kaydırdım. Son zamanlardaki okumalarım ve tefekkürlerim ile tarikatlarda anlatılan veya bazı tasavvufi eserlerde geçen bilgilerin çeliştiğini fark ettim. Sizlerden bu hususta Kur’an ve Sünnete uygun bir yol göstermenizi istirham ediyorum. Sorum şöyle; Tasavvufi bir eserde şöyle bir bilgi okumuştum:
‘Bir kişi bir veli zata beyat ederse; Allah o kişi için o veli zatın bir ruhaniyetini yaratır ve o ruhaniyet sürekli o kişi ile beraber olur. O kişi bu ruhaniyet aracılığı ile Allah’ın feyz ve rahmetini alır ve böylece terbiye olur.’ Böyle bir şey Kur’an ve Sünnete uygun mudur?

Güzel kardeşim, Allah Teâlâ seni umduğundan daha güzeline kavuştursun. Elbette büyük şeyler isteyenlerin emeği ve çilesi de büyük olur. Sakın yılmayasın, yorulduğunu hissetmeyesin. Azmini kırma, maksuduna erene kadar yoluna devam et.
Sorularına cevap vermeden önce sana şunu tavsiye etmek isterim:
Tasavvuf büyük bir derya gibidir. İçinde suyu da dibinde çakılı da bulunur. Senin karşılaştığın muasır örneklerine bakarak tasavvuf hakkında ileri geri konuşma ve bilhassa genelleme yapma. Tasavvuf dediğin şeyin ucunda Fudayl bin İyad, Hasan Basri gibiler vardır. Onların başını çektiği bir hareketin içinde çer çöp niteliğinde kimseler de olabilir. Sen işin aslını görmeye çalış. Kalabalık artınca değerlisi ve değersizi bir arada gibi duruyor olabilir. Sen aman dikkatli ol, kıyamet günü Allah'ın dostları ile uğraşmak seni yok edebilir.
Sorunun cevabı ise şöyle: Beyat edilen kişinin ruhaniyetinin yaratılıp beyat eden kişiyi izleyeceği veya koruyacağı yönünde bir ayet veya hadis yoktur. Bu bir varsayım olabilir. Böyle bir varsayım da varsayanı inandırabilir. Kur'an ve Sünnet ümmetini bağlayıcı bir bilgi olamaz bu.

Nureddin Yıldız