Yazılı Fetva

Biat etmek zorunda mıyız?

11516
17.08.2011

Hocam Selamun Aleyküm,
"Her kim bîr eli taattan çıkarırsa, kıyamet günü (kendini savunacak) hiç bîr hüc¬ceti/delili olmadığı halde Allah'ın huzuruna çıkar. Ve her kim boynunda bir beîat olmadığı halde(bir halifeye biat etmeden) ölürse, câhiliyye ölümü (gibi bir ölüm) ile ölür” (Müslim, İmare, 58).
Biat hususunda yukarıdaki hadise rastladım. Biraz incelediğimde "Müslümanların ittifakıyla seçilmiş bir halife"nin kastedildiğini bir yere rastladım. Başka bir yerde Hüsnü Aktaş'ın (ki Yusuf Kerimoğlu mahlası ile) "Her kim ûlû'l-emr'e itaatten bir karış kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah'a ameli hususunda, lehinde hiç bir hücceti olmaksızın kavuşacaktır. Her kim de (Ulû'l-emr'e) bey'at sorumluluğu olmadan ölürse, cahiliye ölümüyle ölür" (Buhârî, Ahkâm, 4; Müslim, el-İmâre, 58,1851) buyurduğu sabittir. Müminler için iki yol vardır: Eğer meşrû bir ûlû'l-emr mevcut ise, O'na bey'at etmeleri ve meşrû emirlerine itaat hususunda gayretli olmaları esastır. Yok eğer tağûtî bir yönetimin istilâsı altında iseler; kendi içlerinden bir ûlû'l-emr seçmek ve istilâyı ortadan kaldırmak için, dilleriyle, mallarıyla ve canlarıyla cihat etmek zorundadırlar." İfadelerine. Yine bir başka yerde de anarşi ortamına zemin hazırlanmaması bağlamında kullanıldığını ve kafir olarak değil günahkar olarak öleceği söyleniyor. Bu hassas meselenin aslını öğrenmek istiyorum hocam. Mutlak suretle birisine biat etmek zorunda mıyız? Cevabınız için Allah(cc) şimdiden razı olsun.

Selamünaleyküm.
Bu hususu ancak şu şekilde derleyebilirsiniz:
İslam'ı Ümmet'i dert etmeden yaşayanın durumu (kimine göre kâfir kimine göre de günahkâr) iyi değildir. Ümmet'i dert ederek yaşayan ise bundan kurtulmuştur. Bunan adına beyat diyebilirsiniz, itaat diyebilirsiniz, bir vakıfta gayret diyebilirsiniz. Ne derseniz diyin sonuç, Ümmet diye bir derdinizin olup olmadığına kilitlenmektedir. Keşke böyle bir dertle dertlenebilsek! Bu bizi neticede siyasetten ticarete kadar her alanda daha büyük düşünen idraklere sevk edecektir biiznillah.

Nureddin Yıldız