Yazılı Fetva

Bir insan hem Selefi hem de Hanefi olabilir mi?

4252
05.03.2019

Hocam hem Selefi hem de Hanefi mezhebine mensup olabilir miyiz?

Bütün Müslümanlar, selefin izini sürmek zorundadırlar. Aksi takdirde Müslümanlık iddiada kalır sadece. Bugünkü selefi yakıştırması ise daha çok dışımızdaki güçlerin dayattığı bir durumdur. Her Hanefi Müslüman tabii bir selefidir. Diğer ayrıntılara girmeyiniz.

Nureddin Yıldız