Yazılı Fetva

Bir Mü'mini Küfürle İtham Etmek

4064
06.02.2014

İbni Ömer radıyallahu anhümâdan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Bir adam din kardeşine, ey kâfir derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur; yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz söyleyene geri döner." -Buhârî, Edeb 73; Müslim, Îmân 111. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 16.
Hocam bu hadisin şerhinde zahiri mi batıni mi anlam vardır? Bu hadisi imam Nevevi gibi âlimler nasıl yorumlamışlardır?

Aleykümselam.Sözünü ettiğiniz hadisteki anlam anlaşıldığı gibidir. Gayet tehlikeli bir söz olarak mü'minin ikinci bir mü'mine kâfir yaftası vurmasının tehlikesini göstermektedir.

Nureddin Yıldız