Yazılı Fetva

Bir Müslümanın şiire yaklaşımı nasıl olmalıdır?

2793
24.01.2022

Hocam ben şiirle yoğun ilgileniyorum, şairlik ve şiir hoşuma gidiyor. Bir Müslüman olarak şiirle ilgili nelere dikkat etmem gerekir, şiir ve din birleşince ayrıntılar nelerdir, benim için özetleyebilirseniz size minnettar kalırım. Allah şimdiden razı olsun sizden.

Şiir bütün dillerde ve tarihin neredeyse her döneminde bulunan bir olgudur. Dinimiz penceresinden bakıldığında da Kur'an ve Sünnet günlerinde de şiirin bulunduğu ve gündem olabildiğini söyleyebiliriz. Şiirle alakalı olarak şöyle bir özetleme yapabiliriz: 

    1. Şiir başka şey müzik başka şeydir. Müzik ile alakalı yasaklama hükümleri şiirle karıştırılmamalıdır. Şiirin fıkhi boyutu farklıdır.
  • Şiir hayatın içindendir. Dinimiz de hayatı kuşatan bir din olduğuna göre şiiri ve şairi gündemine muhakkak almıştır. Kur'an’ımızın indiği günlerde şiir vardı ve etkindi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında seçkin şairler vardı. O şairlerin şiirlerini dinlediği olmuştu. Şiirle ilgili övgülerde de bulundu. Ashab-ı Kiramın büyükleri, fakihler ve âlimler şiiri kullandılar ve değerlendirdiler. Bu nedenle Kur'an’ı daha iyi anlama bakımından başta olmak üzere şiir dini anlama kaynaklarından biri olarak değerlendirilmiştir. Şiir, dini tebliğde bir dil cihadı olarak da kullanılmıştır.

        2. Şiirin kullandığı konu haram bir konu olmamalıdır. Haram bir konu kullanmayan şiir mübahtır ve caizdir. Müslüman’ın onurunu zedeleyebilecek ithamlar, cinsel kışkırtmalar ve benzeri sakıncalar ihtiva eden şiirin sakıncalı olacağı ise şüphesizdir. Buradaki sakınca da şiirde değil şiirin konusundadır.

  • Övgü için üretilen şiirde şairin; 

Doğruyu söylemesi,

Sınırsız övgü nitelikli olmaması,

Zulme ve zalime destek vermemeli,

Bir insanın değerini düşürücü nitelikte olmamalı,

Haram bir maksadın gerçekleşmesine hizmet etmemelidir.

    3 . Şiir ve kadın birleştiğinde ise zaten mü'min insanın kadın konusundaki hassasiyetleri şiirine de yansıyacaktır. Şiir için bu konuda özel not düşülmesine gerek yoktur.

    4. Şiir dersi görmek, şiir öğrenmek ve öğretmek, bundan geçim sağlamakta bir sakınca yoktur. Şiir haram içerikli ise zaten varlığı caiz değildir.

    5. Şiire besmele ile başlamak sıradan bir işe başlarken gibidir. Şart değildir, sakıncalı da değildir.

    6 .Camilerde şiir okunması ancak dini nitelikli şiirler için olabilir.

    7. Cuma hutbesinde şiirden alıntı yapılması caiz görülmüştür.

    8. Ölülerin anılması için normal şiir okunabilir.

    9. Şiir kalıplarında dua yapılabilir ama bunu ibadet nitelikli duruma getirmek caiz olmaz. Bu da şu demektir, bir mü'min şiirle dua edebilir ama grup olup o şiiri tesbihat gibi tekrarlaması bir bid’attir.

    10. Şiir bir teliftir. Sahibi ticaretini yapabilir. Kitabını satabilir. Diğer ticari meta ile aynıdır.

    11. Şiir yarışmaları yapılabilir. Ödüller verilebilir.

    12. Başkasının şiirini intihal, çalmak diğer çalmalarla aynıdır, bir kul hakkıdır.

    13. Şiirle işlenen suçların da cezası vardır.

Nureddin Yıldız