Yazılı Fetva

Bizim evvelce hesap ve kitabımız görülüp bitmiş midir?

618
22.01.2024

Hocam Resûlullah Efendimizle Hazreti Ömer arasında şöyle bir konuşma oldu, Hazreti Ömer Peygamber Efendimize “Ya Resûlullah! Bizim evvelce hesap ve kitabımız görülüp bitmiş mi, yoksa daha yeni başlanmış bir iş mi?" diye sorunca, Resûlullah efendimiz: “Allahu Teâlâ ezeli ilmi ile kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu bildiği için bunlar, hesabı ve kitabı görülüp bitmiş işlerdir.” buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer: “Öyleyse niçin ameller yapıyoruz (çalışıp, çabalıyoruz) ya Resûlullah?” diye sorunca Peygamber Efendimiz: “İbadet yapınız! Herkese ezelde takdir edilmiş olan şeyi yapmak kolay olur.” buyurdu. Hadisi şerifini nasıl anlamalıyız? Bu hadis sahih midir? 

Bu manayı farklı şekillerde ifade eden hadis sahihtir. 

Hadisin mesajı şudur:

Allah Teâlâ, her insanın yaşadığı hayatı nasıl değerlendireceğini bilmektedir. O bildiğini de önceden yazmıştır. Kul, Allah Teâlâ yazmış olduğu için yapmaz yaptığını. Onun ne yapacağını önceden bildiği için yazmıştır Allah o kaderi. Dolayısıyla herkes yazılmışa doğru yürür. Bu ise, sorumluluğun kul üzerinde kalmasını gerektirdiği için kulun çalışıp gayret etmesi gerekir.

Nureddin Yıldız