Mektuplar

Borç konusuna nasıl bakmalıyız?

6678
22.08.2020

Hocam borç konusuna nasıl bakmalıyız? Neredeyse borç olmadan yaşanmıyor gibi algılanıyor şu zamanda. Biz Müslüman olarak nasıl bakalım borç konusuna?

a. Asıl olan insanın borçsuz olmasıdır. Bir sebep ve belge olmadıkça insan borçsuz kabul edilir.
 
b. Sözleşmeler, borç talebi, kiralama, zarar tazmini gibi nedenlerle kişi borca girebilir.
 
c. Borçlu bir insan borcunu ödemedikçe zimmetini ibra edemez. Ölümü durumunda bile mirası dağıtılmadan önce borcu ödenmesi gerekir.
 
d. Borç istemenin teşvik edilmeyen bir tutum olduğu bilinmelidir. Özellikle de hayali işler ve projelere dayalı planlarla borç isteyenler, ödeyemeyeceğini bile bile borca talip olanlar yanlış iş yapmaktadırlar. Borç ancak acil ihtiyaç için alınmalıdır. Borcun kıyamet günü kul hakları dosyası üzerinden ödeneceğini ve şehit olanın dahi bundan muaf tutulmayacağını hiç unutmamak gerekir. Bugünkü rahat borçlanma ve aldırmama anlayışının asla Müslümanca olmadığını kesinlikle bilmeliyiz. Kapitalizmin sürekli bir borçlanma teşviki tam anlamıyla şeytanca bir tuzaktır. Borç cennetin kapısında bir barikat durumundadır. Kıyamet günü kullar arasındaki haklar hasenat yani iyiliklerimiz üzerinden ödeştirilecektir.
 
e. Borca sürükleyen hastalığın ana mikrobu zühdün ve kanaatin kaybolmasına dayanmaktadır. Netice olarak da saygınlığını yitirmiş, yalana tevessül edebilen bir anlayış yaygınlık kazanmıştır.
 
f. “Borç ödeyemeyecek zor durumda olmak” günlük ihtiyacı olan mutfaktaki ekmek, evdeki akan su dışında hiçbir şeyi olmayan insanın kullanabileceği bir sığınmadır. Böyle birinin borcunu ertelemeyi dinimiz emretmektedir. Bu noktada olmayan insanın “zor durum” savunması kul hakkı ihlaline sebep olamaz.
 
g. Borçlu, borcunu ödemek için dua etmeli ve borcu ödeyene kadar tatil yapmayı, zaruri olmayanı tüketmemeyi ve benzeri gayretleri göstererek Allah’ın yardımını çekmelidir.
 
Selamünaleyküm.
Nureddin YILDIZ
fb.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz
instagram.com/nureddinyildiz