Yazılı Fetva

Borcunu ödemeyen cennete giremeyecek mi?

15614
08.10.2016

Sn.Nureddin Yıldız hocamızın borç tuzaktır konulu sohbetinde paylaşmış olduğu ;
-Biri şehit olsa , sonra dirilse sonra bir daha şehit olsa, yine dirilse sonra yine şehit olsa borcunu ödemeden cennet yüzü göremez.
Hadis-i şerif'i arkadaşlar arasında çok tartışmalara sebep oldu.
Arkadaşların dediği " Le ilahe illallah ,muhammeddun rasulullah diyen cennete girecektir " hadisi varken nasıl böyle bir hadis olabilir?
Ben başta zikretmiş olduğum hadise iman ettim , bu haktır dedim , kendimce izaha çalıştım fakat arkadaşlar ısrarla bu hadisin kaynağını sordular.
Rica etsem başta zikretmiş olduğum hadisin kaynağını öğrenebilir miyim?

a- Bu hadisi şerif, Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde 22493; Hakim’in Müstedrek’inde 2212 nolu hadistir.
 
b- Hadis’in muhtevası, kul hakkının ağırlığı üzerinedir. Kul hakkının ağırlığına örnek olarak da defalarca şehit olarak ölen biri için bile ‘kul hakkı ödenmeden’ cennet yolunun kapalılığı vurgulanmaktadır.
 
c- İman ile ölen herkesin cennete gireceğine dair hadisler de sabittir. Ve bu hadisten çok daha fazla, açık ve sahihtirler.
 
d- Kul hakkı ile cennete girilmeyeceğini bildiren bu hadis, şehitliğe rağmen cennet yolunu kapatırken dikkatimizi çekmektedir. Bu, bu yöndeki tek hadis değildir. Müslim’in rivayet ettiği (147) bir hadiste Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ‘kalbinde zerre miktarı kibir bulunanın cennete girmeyeceğini’ bildirmektedir. Bu bilgi de hadisimizle aynı çizgide bulunmaktadır.
 
e- Bu bilgilerle iman edenin cennete gireceği bilgileri arasında bir çelişki yoktur. Şöyle ki:
İman eden er veya geç cennete girecektir.
Kul hakkı, kibir gibi engeller ise cennete girmeye manidir. Zira Allah Teâlâ mesela şehide, onun zatına dair haklarını mağfiret buyurmaktadır. Kul haklarını ise kulları arasındaki helalleşmeye bırakmaktadır. (Hadiste te'kid edilen incelik de budur zaten)
Orada şehid, sadece şehid olduğu için kul haklarını sıyırıp cennete giremez. Böyle bir cennete girme kul haklarına karşı bir tür önemsememe olur. Sadece şehit olduğu için kul hakları da silinip cennete giremez ama Allah Teâlâ’nın hak sahiplerinin hakkını kendi lütfü ile karşılayıp cennete girer.
Mesele bu mantıkla ele alınmalıdır.
Dini meselelerde bir ucundan tutmak gibi bir yöntemle tartışma üretilmesi ahiretimiz açısından tehlikelidir, aman dikkat edelim. Keşke bu hadisten böyle bir tartışma yerine ‘üzerimizde bir kul hakkı var mı acaba?’ şeklinde bir endişe üretebilse idik. Allah Teâlâ, rızasına uygun işler yapmaya hepimizi muvaffak kılsın. Dua ediniz.

Nureddin Yıldız