Yazılı Fetva

Bu Fitne Döneminde Nasıl Davranmalıyız?

4440
30.04.2014

Selamünaleyküm hocam. Bu fitne döneminde, Allah (azze ve celle)'nin kendisinden razı olduğu bir müslüman nasıl davranmalı? Bu dönemlerde bize düşen görev nedir?

-Riyazü's-Salihin'deki bir hadisi şerifte ulu'l-emre aramızda namaz kıldıkları müddetçe itaat edilmeli diyor;
a: Şeriat ülkesinde olmadığımız halde başımızdaki yöneticelere ulu'l-emr denilebilir mi?
b:Eğer denilebilirse bu hadisi delil alarak başımızdaki yöneticilere itaat etmeli miyiz veya hadisin başka boyutları var mı? Yani bu hadisi en doğru şekilde nasıl anlamalıyız?

Aleykümselam.Evet, tam anlamıyla bir fitne döneminde yaşıyoruz. Yalnız şunu kesin bir bilgi olarak idrak etmemiz de şarttır: İnsanın bulunduğu her yer ve her zaman bir tür fitne muhakkak vardır. Zira fitne, Allah Teâlâ’nın kulunu imtihan etmesi demektir. İmtihan her zaman ve her insan için var olacağına göre fitnesiz bir zaman beklentisi içinde olmamız doğru değildir. Bize düşen, bulunduğumuz zamanda ne ile sorumlu olduğumuzu bilip gücümüz yettiği kadarı ile imtihanı kazanmaya çalışmaktır. Gündemle gereğinden fazla meşgul olmak akıntıya kapılmak olarak sonuçlanabilir.
ULÜ’L-EMR, dinimize ait bir kavramdır. Bu kavramın anlamı ‘mü'minlerin başındakiler’ şeklinde anlaşılabilir. Mü'minlerin başındakilerin ise MÜ’MİNLERDEN BİRİ olması gerektiği tartışılamayacak açık bir gerçektir. Mü'minlerin başındakilerin ise mü'minler, bir toplum olduklarında anlam ifade eder. Dağılmış parçacıklardan birinin içinde birinin mü'minlerin başında veya dibinde olması bir sonuç doğurmaz. Bu sebeple anlaşılıyor ki, şu dönemde mü'minler olarak neden bizim bir Hilafetimiz yok, Halifemiz nerede sorularını iyi düşünmek gerekmektedir.Her hâlükârda ulü’l-emr aynı zamanda ALİMLER anlamına da gelmektedir. Bu açıdan da konuyu ele alalım.

Nureddin Yıldız