Yazılı Fetva

Büyük Günahlar Affedilir mi?

50126
21.05.2012

Bir insan Allah katında çok büyük günahlar işlese, mesela zina, hırsızlık, livata, anneye asi olma gibi... sonradan tövbe etse ama tövbesi samimi olmasa yani pişman olmasa yaptığından fakat bir daha bu günahlara dönmese Allah bu günahları affeder mi? Allah bu günahlardan ahirette sorgular mı?

Büyük günahlardan tevbe edilmesi gerekir. Tevbe, geçmişe pişman olmak ve tekrar yapmamaya ahdetmektir. Tevbe yapılmaması durumunda ya da tevbe kabul edilmemesi hâlinde günahlar ahirete kalmış demektir. Ahirete kalan günahlar da Allah Teâlâ'nın dilemesine göre muamele görür. Ya mağfiret buyurur ya da kulun hak ettiği azabı çekmek üzere cehenneme atılmasını emreder. Allah Teâlâ hepimizi cehenneminden muhafaza buyursun.

Nureddin Yıldız