Yazılı Fetva

Camilerde Uygulanan Tesbihat Şekli Bid'at mi?

10052
08.02.2014

Camilerde uygulanan tesbihat şekli doğru mudur?

Camilerde MEVCUT YAPILAN ŞEKLİYLE tesbihat, bid'attir. Bu bid'atin bu şekilde uygulanmasında fayda mülahaza edildiği için sürdürüle gelmiştir. Meseleye bu şekilde bakıldığında, yapılmasında faydalar görüldüğü kadar sakıncalar da ileri sürülebilir. Herkes kendi görüşü ile hareket etmeli ama insanların kalbine vesvese bırakmamalıdır.

Nureddin Yıldız