Yazılı Fetva

Cehennemden korunmak için ne tavsiye edersiniz?

3384
09.04.2022

Hocam, derslerinizi dinliyorum. Ailece size çok dua ediyoruz. Evimize kapanınca sizin dersleriniz huzur getirdi evimize. Çocuklarımız bu dedeyi evimize getirin diyorlar. Allah sizden razı olsun. Hocam, haberlerde virüs bulaşmasın diye on dört şeye dikkat edilmesi gerektiği söylenince aklıma şöyle bir soru geldi: Ben ve çocuklarım cehenneme girmeyelim yani ateş ailemize bulaşmasın diye nelere dikkat edelim?

Allah sizden razı olsun. Ne güzel düşünmüşsünüz. Rabbim sizi, bizi, ailelerimizi ateşten muhafaza buyursun. Rabbimizin emri budur:

“Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taş olan ateşten koruyun!”

Becerip bu korumayı yapabilirsek sıkıntılı günlerimizi rahmete dönüştürmüş oluruz Allah’ın izni ile.

Şeytanın kışkırtması, nefsimizin hoşlanması ve çevremizin etkilemesi ile içine düşebileceğimiz her günah, ateşe bir adım atmak belki de dalmaktır. Bu sebeple her aile, çocuklarının ve kendilerinin adım adım ateşten korunmalarını sağlamaları gerekiyor. Allah yardımcımız olsun.

İnsanı sonsuza kadar ateşte bırakan ağır suçlar:

 1. En büyük tehlike ŞİRKTİR. Biz şirki, Mekkeli müşriklerin hastalığı zannediyoruz ama asıl olan o bir insan hastalığıdır. Her asırda ve her zaman bulunabilir. Yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah’a ortak koşulan her iş ve söz bir şirktir. Dün, yontulmuş putlar bu işlevi görüyordu. Bugün insanların icat ettikleri sistemler mesela bu işi görüyor olabilir. Allah’ın sözünün kısılmaya çalışıldığı her iş için bu geçerlidir. Evet, şirk var, sonsuza kadar cehennemde hapseder; şirk var, ateş cezasına sebep olur. Hangisi olursa olsun oyun şeytan oyunudur ve biz bundan korunmaya mecburuz.
 2. İkinci büyük ateş çemberi küfür yani kâfirliktir. Allah’ı inkâr ederek, ona karşı büyüklük taslayarak, varlığından şüphe ederek, kitabını veya peygamberini kabul etmeyerek, münafıklık yaparak… Hangisi ile olursa olsun küfür sonsuza kadar cehennemde kalmaktır. Allah’tan başka güçleri Allah yerine koyarak onlara bağlanmak böyle bir hastalıktır. İslam’dan başka bir dini din olarak benimseyen herkes böyledir. Allah’ın kitabından tek bir kelime bile olsa inkâr etmek, uygun bulmamak böyledir.
 3. Üçüncü büyük tehlike ise ahireti reddetmek veya şüphe ile karşılamaktır. Öldükten sonrasına inanmamak bütün ateşliklerin ortak sorunudur. Biz ve çocuklarımız, elimizi gözümüzün önüne getirip baktığımızda kendi elimize ne kadar inanıyorsak ondan daha güçlü bir şekilde ahiretin, cennet ve cehennemin varlığına inanmadıkça mü'min olmuş sayılmayız.
 4. Dinle alay etmek, dinin mukaddesatı ile eğlenmek ateşin adamı olmaktır.
 5. İçinden inanmadığı hâlde dışından sosyal menfaatleri gereği inanıyor gibi görünüp sahte mü'min olmak yani münafıklık, tam bir ateş adamı olmaktır.
 6. Allah’ın kitabının hükümlerini bilerek ve isteyerek yok kabul etmek, onları geçersiz durumda görmek, namazlı biri olunsa bile ateşte kalmaktır.
 7. Allah hakkında suizanda bulunmak büyük bir hatadır, bedeli cehennemdir. Allah’ın kudretini zayıf görmek gibi onun azametine yakıştırılamayacak şeyleri düşünmek böyle bir suizandır.
 8. Mü'minlerin aleyhine olacak şekilde kâfirlerle iş birliği içinde olmak, onlara gönül vermek ateşe atlamaktır.
 9. Sihirbazlara, büyücülere, falcılara inanmak, onlara gitmeyi Allah’ın yasak ettiğini yok kabul etmek böyle bir ateşe tutulmuşluktur.

Buraya kadar sayılanlar ateşe girip SONSUZA KADAR ORADA KALMAYI gerektiren suçlardır. Bunların tamamı imanı varsa da yok duruma getirirler maazallah.

 

İşlendiği zaman tevbe etmek nasip olmadan ölen için cehennem cezası gerektiren büyük suçlar:

 1. Fasıklık. Fasıklık, Allah’ın yasaklarını, mü'min olduğu hâlde işleyen insanın tavrına verilen isimdir. Sürekli büyük günahlarla iç içe olan için fasık denir.
 2. Günahı umursamamak, basit görmek, uyarıları yok kabul etmek.
 3. Faiz yemek.
 4. Zulmetmek. Kul hakkı yemek. Yetim malına el koymak. Mü'min cana kıymak.
 5. Namaz kılmamak. Zekât vermemek. Oruç tutmamak. Haccetmemek.
 6. Allah yolunda cihat gerektiğinde kaçmak.
 7. İftira etmek. Yalan şahitlik yapmak. Namuslu mü'min kadınlara iftira etmek.
 8. Hırsızlık yapmak. Kumar oynamak.  Ticarette hile yapmak. İsraf etmek.
 9. İntihar etmek.
 10. Her çeşidi ile yalan konuşmak, yazmak.
 11. Gıybet etmek. Nemime yapmak. Kamu malı yemek. Komşuya eziyet etmek.
 12. Kur'an’dan uzak yaşamak, onu okumamak, ilgilenmemek.
 13. Diline sahip olmamak. Riyakârlık. Kibir. Sılayırahimi yapmamak. Anne babayı üzmek.
 14. Alkol kullanmak. Mü'min kardeşle üç günden fazla küsmek. Yalan yere yemin etmek. Hayvanlara eziyet etmek.
 15. Rüşvet almak ve vermek.
 16. Kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesi. Erkeklerin ipek giymesi…

Ana hatları ile bunlar, tevbe etmeden ölürse sahibini ateşe attırır. Allah’ın takdir edeceği kadar ateşte kalır ve imanlı öldü ise sonunda cennete girer. Maazallah. Elbette, ahirette Allah dilediğini affeder, o ayrı bir meseledir ama kural böyledir.

Nureddin Yıldız