Yazılı Fetva

Cifir ve Ebced hesaplarının hükmü nedir?

32110
23.03.2011

Hocam cifir hesaplarının kaynağı nedir? Cifirle tefsir ya da yorum yapmanın İslami hükmü nedir? Muteber İslam alimleri cifirle uğraşmışlar mıdır

‘Cifr’ veya ‘Ebced’ denen hesap:
a- Kitabımız Kur’an’da yoktur.
b- Peygamber aleyhisselamın Sünnet’inde yoktur.
c- Bu iki kaynakta olmadığında ihtilaf yoktur.
Bunun dışında nerede ve kimde olursa olsun bir ‘din kaynağı, dine yön verme malzemesi’ ebediyyen olamaz. Daha çok Mehdi aleyhisselam ve ahir zaman fitneleri etrafında yoğunlaşan meşhurlar ve özellikle Şia’da muteber bir uygulamadır. Bir tür bulmaca gibi de kabul edilebilir. Bazen tuttuğu ileri sürülecek olursa, sihrin ve büyünün de bazen tuttuğunu unutmamak gerekir deriz.

Nureddin Yıldız