Yazılı Fetva

Cihadın şartları ve usulleri nelerdir?

15854
29.07.2011

Bütün ibadetlerimizde rükun ve şartlar var. Cihat da bizim için bir ibadet, bunu biliyoruz. Fakat hiçbir yerde bu ibadetin şartları ve rükunları hakkında derli toplu bir bilgiye rastlamadım. Böyle bir usul var mı?

Kitabımız Kur'an'ın imandan sonra en yoğun takdimi cihat kavramı etrafındadır. Cihat, dinimizin en büyük ibadetidir. Elbette cihadın da bir fıkhı vardır. Yani onun inceliklerini anlatan hükümleri vardır. Piyasaya hazırlanan kitaplar genelde en temel esasları izah etme maksadı ile yazıldığından ve cihat da ürkütücü görüldüğünden halk düzeyindeki kitaplara ya hiç girememiş ya da cılız başlıklarla yer almıştır. Normal fıkıh kitaplarında cihada dair geniş bölümler vardır. Cihadın, zaman ve mekâna göre şekillenmesi pek tabiidir. Elin cihadı var, kalemin cihadı var, dilin cihadı var ve malın cihadı var. Hangisi ne zaman ve nasıl gerekiyorsa o yapılır. Bunu da Müslümanların emiri belirler. Şimdi bizim, 'Müslümanların emiri' vasfıyla ortada bulunan bir isimden yoksun oluşumuz, grupların kendi yaptıklarını liderin kararı durumunda görmeleri sonucu doğurmuştur. İnşallah önümüzdeki yıllar, önümüzün daha açık olduğu yıllar olur. Buna dua edelim.

Nureddin Yıldız