Video Fetva

Çocuk ve sabır

6769
04.12.2010

Çocuk ve sabır

Anne ve babaların çocuklarına Müslümanlık adına verebilecekleri en önemli eğitim şüphesi imandan sonra namazdır. Mü’min olarak yetiştirmenin önemini konuşmamıza gerek yok. Ama mü’min bir çocuğa ya da iman aşısı yapılmış bir çocuğa anne ve babanın birinci derecede vermesi gereken en önemli eğitim namaz eğitimidir. Çünkü namaz dinin direğidir. Her ne kadar çocuk kulağına ezan okunmuş, Müslüman olması için ilgili telkinat verilmiş olsa bile nihayetinde iman ve Müslümanlık namazla ayakta durur. Bilhassa bu fitne çağında imanımızın her yönden kuşatıldığı bu zamanda çocuklarımızın geleceği açısından namaz kılmaları, camiyi tanımaları, camide namaza devam etmeleri Müslüman olarak yaşayabilmeleri için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Belki de herhangi bir asırla ölçülemeyecek kadar büyük bir önem taşımaktadır. Şüphesiz Müslüman anneler babalar çocuklarının namaz ehli olmalarına dair ciddi endişeler taşımaktadırlar. Ancak şu tespiti yapmamızda fayda var. Çocukların namaz kılmaları başka şey, namazı sevip namazdan zevk almaları başka şeydir. Özellikle ve özellikle vurgulayarak söylüyorum; mesela sabah namazı iki rekâttır. Bir çocuğun sabah namazını herhangi bir fıkıh hatası olmayacak şekilde kılabilmesi için gerekli süre, bilemediniz bir saattir. Yani bir saatte çocuk sabah namazını öğrenmiş olur. Tekrar ve tekrar vurgulayarak söylüyorum, sabah namazından zevk alarak namaz kılabilmesi için bir çocuğun gerekli eğitim süresi en az dört yıldır. Namazın öğretimi bir saattir dedik. Bir saat de zekâsı çok iyi olmayan çocuklar içindir. İyi zekâlı bir çocuk bir saatte sabah namazını fıkıh ta hatası olmayacak şekilde kılabilir. Ama namazdan zevk almak için en az dört yıl gerekir. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur hadisi şerifine dayanarak söylüyorum, ne buyuruyor; “çocuklarınız yedi yaşına geldiğinde onları namaz eğitimine başlatın. On yaşına geldikleri halde namaz kılmıyorlarsa onları dövebilirsiniz.” Hadis ne anlatıyor? Yedi, sekiz, dokuz, on; dört sene uğraşmış bir babanın, yani eğitimi dört seneye yaymış bir babanın namaz konusunda çocuğu azarlama hakkı vardır. Bu dört seneden önce azarlama hakkı yok. Hem bir şeye daha dikkat edelim; bu hadisi şerif Bilal’in ezan okuduğu, kötülüklerin alenen işlenemediği Medine-i Münevvere için geçerli. Medine-i Münevvere’de Bilal’in okuduğu ezanla insanların namaza gittiği bir şehirde yedi, sekiz, dokuz, onuncu yaşına kadar, peygamber aleyhisselamın terbiyesini görmüş bir babadan namaz eğitimi gören, namazla ilgili teşvik gören bir çocuk hala namaz kılmıyorsa azarlanabilir. İnternet kablolarının ve kablosuz yayınlarının şehirleri ve binaları kuşattığı, fitnenin kol gezdiği bir şehirde belki anneler babalar olarak kırk yıl bile uğraşmaya razı olmalıyız.

Nureddin Yıldız