Yazılı Fetva

Demokrasi aracı olarak kullanılabilir mi, bu konudaki içtihat farklılıklarını nasıl değerlendirmeliyiz?

11566
11.05.2015

Hocam, okuduğum kadarıyla demokrasinin İslam'ın gelmesi açısından metot olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda iki farklı içtihattan bahsetmişsiniz. Bu içtihatların hangisinin sizce sahih olduğunu açıkçası tam anlayamadım. Bu konuda bizim gibi avamın daha iyi anlayabileceği bir açıklama yapar mısınız?
Ayrıca kıyas etmemiz ve kafamızdaki soru işaretlerinin tam anlamıyla giderilmesi için bu iki içtihadın hangi âlimler tarafından ortaya konduğunu ve delillerinin neler olduğunu açıklayabilir misiniz?

Bu konu ile alakalı olarak Yusuf Karadavi hoca efendinin Siyaset ve Din konusundaki kitabını okumanızı tavsiye ederim.
Türkiye'deki mevcut durumla alakalı olarak sadece kanaatlerin bulunduğunu, uymanın kati bir fikir beyan etmediğini zannediyorum. Demek istediğim şudur: Bu konuda hâlâ tartışma denebilecek bir sonuç vardır. Ben şahsen kanaati muteber olabilecek biri olarak görmüyorum kendimi. Bu nedenle de 'şu doğrudur' demeyi uygun bulmuyorum. Herkes itibar ettiği âlimin peşinden gitmelidir. Ahirette mesuliyetten kurtaracak olan budur. Allah'a emanet ederim sizi.

Nureddin Yıldız