Video Fetva

Demokrasi İslami olur mu?

17924
22.04.2012

Demokrasi İslami olur mu?

Allah’ımıza hamd ederiz. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama salat ve selam ederiz.
Demokrasi, İslamî yani İslam'ın içine uyumlu bir sistem olabilir mi? Bu sorunun cevabını geniş bir açıdan ele alıp konuşabiliriz. İslam kimin sistemidir? Allah’ın sistemidir. İslam'da yani bizim Müslümanlık olarak bildiğimiz şeylerde Allah'tan başkasının katkısı var mı? Mesela, sevgili peygamberimiz aleyhisselatu vesselama ait bölüm var mı? Cevap; hayır. Sadece Allah’a kulluk yapılır. Din sadece Allah’ındır. Peygamber aleyhisselam da Allah’ın kuludur. O da kulluk yapmak için, kulluğun örneğini göstermek için gelmiştir. İslam sadece Allah'ın dinidir. Ne peygamberin -aleyhisselam- ne peygamberin biricik ashabının, Ebubekir’lerin, Ömer’lerin, Osman ve Ali’lerin -Allah onlardan razı olsun- hiçbirinin bir ilavesi veya eksiltmesi kesinlikle yoktur. Bir şey İslam ise, İslam'a ait ise, İslam'dan bir parça ise o %100 Allah’a ait olmalıdır ve öyledir de.
Demokrasiye gelebiliriz... Demokrasi hangi peygamberin geliştirdiği bir sistemdir, Allah’ın kitabın da var mı, Peygamberin sünnetinde var mı? Hayır. Demokrasi, beşerin geliştirdiği bir sistemdir, yönetim tarzıdır, hayatı algılama tarzıdır. İçinde İslam’ın da hoşnut olacağı, beğeneceği yönler olabilir. Kur’an'a uyumlu maddeleri olabilir. Peygamber aleyhisselamın hayatına, siretine, örnekliğine uygun bölümler olabilir. Ama üç beş maddesi Kur’an'a uyumludur diye demokrasi hac gibi, Kur’an gibi, oruç gibi, kurban gibi İslam'a ait bir sistem olamaz. Bilakis, demokrasi büyük bir kanser ihtiva ediyor. Güç ve otoriteyi, kitlelerin ve halkın eline veriyor. Hâlbuki bütün hüküm, güç, otorite, son söz hakkı Allah’ındır. Bu noktadan İslam’la tersleşir demokrasi. Çünkü Allah, filan iş için ‘olmaz’ demiştir. Demokrasi ise halk istiyorsa, olur diyorsa, olur kabul etmenin adıdır. Bu açıdan, temel perspektif olarak, ilk bakış tarzı olarak demokrasi, uluhiyyet makamına karşı baş kaldırıdır. Bu yüzden demokrasinin İslam'a ait bir parçası olması, İslam'ın özünde var olması bir kenara, İslam'ın karşısında bir sistemdir. Ama demokrasinin bu yönü çıkarıldığında insana saygı, halkı ezmeme, halkın iradesinin, hele Müslüman bir halksa, hükümran olması, halka karşı despotluk imkânlarını tıkatması gibi bölümleri hoş, güzel olabilir, öyledir de nitekim. Biz sistem olarak demokrasiye talip olurken Allah’ın sisteminin yerine konacak bir sistemi sahiplenip sahiplenmediğimize dikkat edeceğiz. İçindeki güzelliklerden birinden dolayı veya beşinden onundan dolayı bir çirkini güzelleştiremeyiz. Ne yaparız peki? Reddetmeye de mecbur değiliz. Eğer söz konusu olan şey demokrasi ise o demokrasinin 10 uygulamasından 8’i Allah’ın şeriatı açısından sakıncalı değilse onları alırız. Sistemleri de, icad edenlerinin olsun.

Nureddin Yıldız